האם הטבלת כבד בדם ע"מ להציגו כטרי נחשב לגניבת דעת הלקוחות?

כיצד יש להתייחס אל שכבת הדם החיצונית לצורך היתר או איסור אכילת הכבד?

האם תהליך זה משפיע על דרכי ההכשרה של הכבד לצורך אכילה?

האם תוספת המשקל לכבד והצגת הכבד כבשר טרי מהוה גניבת דעת של הלקוחות?

כאשר תופעה זו מוכרת ללקוחות - האם גם אז יחשב הדבר כהונאה?

תגיות: 
תאריך: 
18/06/08 ט"ו סיון התשס"ח
x

Audio Playlist