האם איסור הנאה כולל גם פעולת הרחה?

פרי עורלה האסור בהנאה - האם מותר להריח הפרי?

האם ברמה עקרונית ישנו גדר הנאה או מעילה בקול , מראה וריח?

מדוע שלשלו את בעלי המקצוע לתחזוקת קודש הקודשים באופן שלא יזונו עיניהם מן הקודש, אם אין מעילה במראה?

מהם ההבדלים בנושאים אלה בין הקדש לבין הקודש?

תגיות: 
תאריך: 
24/06/08 כ"א סיון התשס"ח
x

Audio Playlist