האם יש לברך ברכת הריח על אתרוג ערלה?

הואיל ואין איסור בריח פירות ערלה, כפי שלמדנו, האם נתחייב בברכת הריח? האם יש הבדל בין ריח של ע"ז וריח שעל ערוה האסורים בהרחה לבין ריח של אתרוג ערלה? האם לצורך קביעת הדין יש להבחין בין פרי שיעודו הוא לריח בלבד לבין פרי ריחני שיעודו לאכילה?

תאריך: 
25/06/08 כ"ב סיון התשס"ח
x

Audio Playlist