הגיע זמן מנחה גדולה, האם מותר לאכול ארוחת צהרים לפני התפילה?

לאיזה מנחה התכוונה הגמרא באיסור האכילה, האם בסמוך למנחה גדולה או בסמוך למנחה קטנה?

היש חילוק בדין בין היחיד ואכילת עראי לבין ציבור שעומד לפני סעודת מצוה (בגין נישואין וכד')?

כאשר יש מנין קבוע בבית הכנסת לתפילת מנחה, האם במקרה זה ישתנה הדין?

תאריך: 
11/07/08 ח' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist