שליח שאבד שיק שנמסר לו להעביר לזכאי, האם מוסר השיק נפטר מחובו לזכאי?

כנ"ל לגבי מתפלל שמסר לאחר שיק לפרוע חוב נדריו לבית הכנסת, האם נחשב כפרע נדריו למרות שהשיק הושמד?

הבעיה מתעוררת בעיקר כשמדובר בשיק שנתקבל ע"י צד ג' ובד"כ ישנו קושי בזיהוי בעל החשבון?

האם מסירת השיק לשליח הלווה פוטרת את המוסר מאחריות היות ופעולה זו מקנה מיידית למלוה הבעלות על השיק?

תגיות: 
תאריך: 
16/07/08 י"ג תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist