שליח שאבד שיק שנמסר לו להעביר לזכאי, מהי רמת אחריות השליח?

אם נחיל עליו את דיני השומרים ויחשב כשומר חינם החייב בפשיעה (רשלנות) בלבד?

מהי רמת השמירה הנדרשת לכסף מזומן שנמסר כפקדון, ע"מ שלא תחשב כרשלנות?

מה דינו של שומר חינם שנתרשל וגרם נזק עקיף שלא בכוונת זדון, האם נחיל עליו דיני גרמא בנזיקין?

תגיות: 
תאריך: 
17/07/08 י"ד תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist