דילוג לתוכן העיקרי

האם עוברות ומניקות חייבות בכל התעניות?

האם יש הבדל בדין בין צום יוה"כ לצום ט' באב ובין שאר הצומות? האם מעמדן חמור או קל יותר מחולה שאין בו סכנה? כמה זמן נחשבת מינקת והאם יש להתעלם מתקופה זו אם היא אינה מינקת בפועל?