איחר לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים תפילת שמונה עשרה בלחש, כיצד ינהג? - חלק א

האם כשמתפללים ביחד נחשב תפילת ציבור למרות שמתפללים בלחש?

האם במקרה זה יצטרף מיד עם הציבור או עדיף שיתחיל להתפלל כיחיד ועלול להפסיד את הקדושה?

האם יחיד חייב לומר קדושה בנפרד או רק עונה הקדושה בהמשך לש"צ?

היש דרגות בתפילת הציבור וא"כ כיצד ישפיע על דינו של המאחר?

תאריך: 
23/07/08 כ' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist