איחר לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים תפילת שמונה עשרה בלחש, כיצד ינהג? - [ב]

בירור גדרי אמירת או עניית הקדושה לפי שיטת הרמב"ם לעומת שיטת השו"ע והרמ"א?

האם יכול להתפלל בעזרה מחוץ לבית הכנסת ללא השתלבות עם הציבור?

אם מדובר בתפילת שחרית, האם יכול לדלג על קריאת שמע וברכותיה למרות שאינו סומך גאולה לתפילה? מהי חשיבות עניית אמן בשומע תפילה, על היחיד?

תאריך: 
23/07/08 כ' תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist