דילוג לתוכן העיקרי

מדוע בשבת, להבדיל מיום חול, אין חובת ברכה אחרונה על היין שהוגש לאחר סיום האכילה?

כנ"ל לגבי אכילת קליות (ג'עלה) - מדוע אין חובת ברכה אחרונה על היין עם סיום הג'עלה והמעבר לסעודה?

האם יש לעשות אבחנה בין סיום האכילה טרם ברהמ"ז לבין לאחר ברכת המזון?

מה ההבדל בין מעמדו של היין בהשוואה לשאר המשקאות המחייב ברכת הגפן גם תוך הסעודה?