ספר תורה ישן הנזקק לתיקונים - מה דינו, תיקון או גניזה?

האם בגניזתו של ס"ת יש לחשוש לפגיעה בקדושתו בגלל השמות הקדושים והאזכרות שבו?

האם לכמות הטעויות בס"ת יש השפעה על קביעת דינו של הספר לתיקון או לגניזה ומה מוגדר כ"טעויות"?

מהן גדרי המושג: "מיחזי כמנומר", האם צבע היריעה כתוצאה מגירוד היתרות או "תליית" אותיות כהשלמה לחסרות?

האם מותר להחליף מזוזות כשרות במהודרות אם אין מקום לקובעם ואז ימצאו עצמם בלית ברירה בגניזה?

תגיות: 
תאריך: 
17/09/08 י"ז אלול התשס"ח
x

Audio Playlist