ס"ת ספרדי שנתרם לביכ"נ תימני, האם מותר לציבור לבצע בו שינויים ע"מ שיתאים למסורת אבותם?

כנ"ל לגבי כל ציבור שקבל ס"ת שאינו תואם למורשתם?

האם חובת הציבור מצטמצמת רק להשגת ס"ת לשם קריאה בציבור או גם החזקת ספריה תורנית לשם לימוד תורה?

האם יוצאים ידי חובת מצות עשה של כתיבת ס"ת אם נכתב שלא בהתאם למסורת אבותיו של הבעלים של הספר?

תאריך: 
26/11/08 כ"ח חשון התשס"ט
x

Audio Playlist