אכול ושתו כי מחר נמות לעומת הקדושה המביאה לחיי הנצח

דברי הספד שנשא מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו על המנוח ר' שלמה סרי מהרצליה

תאריך: 
29/11/08 ב' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist