גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים

דברים שנשא מו"ר הרב רצון ערוסי בניחום אבלים על המנוח זוהר בן ישראל שיינפלד ע"ה

תאריך: 
03/12/08 ו' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist