האם בת יתומה או יתום קטן רשאים לומר קדיש?

הלכה מקובלת: קטן עולה למנין הקוראים בס"ת-האם ישנם נסיבות שדברים שבקדושה יאמרו ע"י קטן או רק כנספח לגדולים?

מה המיוחד ב"קדיש יתום" ביחס לשאר הקדישין הנכללים בגדר דברים שבקדושה והאם גם הבת רשאית לומר אותו?

מה דין רבוי האומרים קדיש יתום, והאם ניתן לשכור אחר לומר קדיש על נפטרים?

תאריך: 
03/12/08 ו' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist