שהה מחוץ לביתו והדליק שם בשעת ההדלקה, לכשישוב לביתו האם רשאי להדליק גם בביתו?

לדעת הפוסקים המתירים להדליק לאחר הזמן, האם גם אם הדליקו עליו בביתו?

לדעת הרמב"ם האומר שאין להדליק לאחר הזמן, האם יש בזה איסור ואפילו בלא ברכה?

תאריך: 
28/12/08 א' טבת התשס"ט
x

Audio Playlist