'טפו טפו טפו', האם מתאים ליהודי להאמין בכוחות עלומים המשפיעים מבלעדי הקב"ה?

מה מסתתר מאחורי אימרה זו המקובלת אפילו בחוגי יהודים משכילים הרחוקים מתורת ישראל ומדוע לא לומר: בעזרת ה'?

כיצד יש להתייחס למימרות: 'אל יפתח פיו לשטן' או 'ברית כרותה לשפתים' ומדוע התעלם מהם הרמב"ם?

איך ניתן להסביר את מושג האמונה בהשגחה הפרטית מול האזכורים של מימרות אלו ע"י חכמי ישראל בתלמוד הבבלי?

תאריך: 
09/01/09 י"ג טבת התשס"ט
x

Audio Playlist