דילוג לתוכן העיקרי

המאכילים אנשים המוגבלים בשתי ידיהם, מי מהם חייב בנטילת ידים האוכל או המאכיל?

מדוע האוכל ע"י מאכיל חייב בנטילה אם אינו מוגבל למרות שהאוכל עם כפפות אינו צריך נטילת ידים לפי הרמב"ם?

האם הגזירה של חכמים על נטילת ידים חלה גם על אדם נטול ידים או ששתי ידיו אינן מתפקדות?

המברך "על נטילת ידים" במקרה של הגבלה בשתי ידים, האם יחשב לברכה לבטלה?