דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות רשאי המוצא מציאה לקחת אותה לעצמו למרות מחאות של הבעלים?

מתי מחוייב המוצא לטרוח להצלת ממון חברו בגדר "השבת אבדה"?

המאבד ממונו לדעת, האם מחויב המוצא להציל הנכס והאם נחשב להפקר ויזכה בהם המוצא?

מהם גדרי המונח שטבעו חכמים "זוטו של ים" אשר הופך את הנכסים האבודים להפקר?