ש"צ שטעה בחתימת ברכה, האם יחזור לראש התפילה?

האם דינו של הש"צ כמו כל מתפלל וחייב לחזור אא"כ תיקן וחתם כהלכה תוך כדי דיבור?

מדוע א"כ כאשר ש"צ בתפילה אחת (ולא לחש וחזרה) לא יחזור לראש התפילה למרות שטעה וחתם "גואל ישראל"במקום "האל הקדוש"?

מהי א"כ תקנתו של אותו ש"צ בנסיבות שכאלה הכרוכות גם בטורח ציבור?

תאריך: 
02/02/09 ח' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist