דיילת או מלצרית המגישה לאורח יין ומזון, האם נכלל באיסור השימוש באשה לצרכים שונים?

האם מדובר בכל אשה בין גדולה בין קטנה או רק באשתו של האדם בעיתות מסוימות?
מהם המלאכות המוגבלות שמותר להשתמש רק באשתו מפני שיכולים להביא לידי יחסי חיבה?
האם מותר בתנאים מסוימים להקל ולהשתמש בעוזרת או אף לרקוד עם הכלה?

תאריך: 
19/02/09 כ"ה שבט התשס"ט
x

Audio Playlist