"מים שלנו" לאפיית מצות, האם תיאסר בפסח מצה שבצקה נילוש עם מים שצוננו במקרר?

מהם תנאי הסף שבהעדרם תיאסר המצה באכילה ומהם הדרישות למצת מצווה - שמורה?

האם הדרישה ללישה במים שלנו אינה מעכבת או שהיא נכללת בתנאי הסף דלעיל?

מה עומד מאחרי גזירת חכמי ישראל לאסור הפת אם בצקה נילוש במים שנשאבו ועדיין לא לנו?

תאריך: 
31/03/09 ו' ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist