דילוג לתוכן העיקרי

אם ששלחה לבתה הנמצאת בחו"ל בצק מעשה ידיה, האם יתחייב בצק זה בהפרשת חלה?

האם פירות או בצק שהובאו מחו"ל יתחייבו בתרו"מ או בחלה?

אם הופרשה חלה בחו"ל עפ"י תקנת חכמים, האם ניתן לערבב יחד עם הבצק שנילוש בארץ?

והאם ישתנה הדין כאשר מדובר בערבוב קמחים מחו"ל ומהארץ?

בצק שנילוש בארץ ונשלח לחו"ל טרם הפרשת חלה, האם ניתן לערבב עם בצק חו"ל ולהפריש חלה מכל התערובת?