דילוג לתוכן העיקרי

האם ישנה מצוות עשה מן התורה להאמין בביאת המשיח ומה דינו של מי שאינו מאמין בזה?

הרמב"ם לא מנה כיבוש הארץ במנין המצוות, האם ניתן לפרש זאת שהרמב"ם מייחס חשיבות מועטת להתישבות ריבונית בארץ?

הרמב"ם קבע שמי שאינו מאמין בביאת המשיח ככופר בתורת משה ואין לו חלק לעולם הבא למרות שלא נמנתה על ידו במנין המצוות?

לאור החשיבות באמונה זו של ביאת המלך המשיח, האם רשאים אנו לחשב מתי הוא יגיע?