דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להיכנס למקומות המאוסים עם מכשיר אלקטרוני שמותקנת בו תוכנה הכוללת טקסט של ברכות, תפילות וכד'?

היש הבדל בדין אם הצג של המכשיר מואר או כשהוא חשוך ולא ניתן באותו רגע לראות את הכתוב?

באלו תנאים מותר להכנס לשירותים עם התפילין או עם הקמיעים שיש בהם שמות של קדושה?

היש בכתב העברי המרובע קדושה וא"כ הניתן לכתוב כתובה בכתב זה או בכתב אחר ("כתב רש'י" / מעוגל)?