המברך ברכת המזון בעמידה, האם יצא ידי חובה למרות שאין זה דרך ארץ?

מהם דרכי הנימוסין שיש לנקוט בזמן שמברך ברכת המזון והאם כולל גם את השומעים?

אם נאלץ לאכול או לשתות תוך כדי הליכה, האם יצא ידי חובה בברכה שמברך שלא בישיבה?

האם דינים אלו מתייחסים גם לברכת במ"מ וכיצד יש לנהוג בברכות על לחמניות מתוקות המוגשות באולמות השמחה?

תאריך: 
17/05/09 כ"ג אייר התשס"ט
x

Audio Playlist