דילוג לתוכן העיקרי

האם חובה להסיר כתובת קעקע ומה דינו של מי שאינו מסירה מגופו?

האם האיסור מצטמצם רק בחריטת כתובת הקעקע על גופו או שחייב במלקות כל אימת שאינו מסיר הכתובת והוא מותרה כדין?

החוזר בתשובה, האם יסכין עם סימנים חיצוניים המזכירים את תקופת האופל שחי בה קודם שהתוודע לאורה של התורה?

כאשר הסרת הכתובת כרוכה בביצוע ניתוח בגופו, האם מותר להסתכן בחבלה בגופו לשם הסרת כתובת הקעקע?