קידשו על היין במקום שאכלו קליות (ג'עלה), היתחייבו שוב בקידוש כאשר הסעודה מתקיימת בבית אחר?

הלכה היא: אין קידוש אלא במקום סעודה, מהי הגדרת מקום סעודה האם מפינה לפינה או גם משני מקומות שלמרות המרחק ישנו קשר עין ביניהם?

האם הקידוש על הקליות (ג'עלה) נחשב לקידוש במקום סעודה למרות שאינו סועד מחמשת מיני דגן?

קידש בביתו ואח"כ נמלך לסעוד בבית אחר, האם נחשב מקום סעודה אחר ויתחייב שוב בקידוש או שזה תלוי גם בשיעור שאכל?

תאריך: 
07/07/09 ט"ו תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist