האם אירוע קידושין ונישואין מחייב בברכת "שהחיינו"?

אם כן, מדוע דווקא החתן שהרי זה אירוע שמחה משותף גם לכלתו ולפי זה לכאורה יש לברך "הטוב והמטיב"?

האם יש כללים קובעים לחיוב ברכת "שהחיינו" או שכל ארוע משמח מחייב באופן גורף בברכה זו?

מהו, אם כן, משמעותה של הברכה דהיום על טלית חדשה מתחת לחופה?

תאריך: 
11/08/09 כ"א אב התשס"ט
x

Audio Playlist