האם מותר להכניס מיטת המת לבית הכנסת בדרכו לבית הקברות?

היש הבדל בדין אם מדובר בגבר או באשה והאם מותר להכניס מיטתו של תלמיד חכמים לביהכ"נ?
מהי הגדרת "הספד רבים", האם הספד בפניו של תלמיד חכמים או הספד שרבים באים לשמוע את גדול הדור שהגיע לשם?
האם הנוהג של הכנסת מיטת המת לבית הכנסת עלול להיחשב כעבירה שהולכים בחוקות הגויים?

תאריך: 
12/08/09 כ"ב אב התשס"ט
x

Audio Playlist