האם מותר בצום להשתמש במי פה או בכדור הנצמד לחיך ע"מ לסלק ריח רע מהפה?

היש הבדל בדין ט' באב ושאר תעניות במסיר ריח רע ביחס לדיני יום הכיפורים המחמירים כל הנאה אפילו ברחיצה?

בידוע שמטעמת עד רביעית אפילו בלעו אינה צריכה ברכה, האם לענין תעניות ניתן להקל במטעמת כשהיא נפלטת?

מה משמעות "ועיניתם את נפשותיכם" שנאמר ביום הכיפורים, האם כמו דין מאכלות אסורות הנאסרות בהנאת חיך בלבד?

תאריך: 
02/09/09 י"ג אלול התשס"ט
x

Audio Playlist