מי שמתו נקבר שעה אחת לפני ראש השנה, האם יוה"כ יבטל גזירת השלושים?

מהו המעמד של ראש השנה ויום הכיפורים, האם כרגלים לכל דבר?

האם מותר לספר ולכבס בערב יום הכיפורים?

ישב האבל מעט לפני ראש השנה, האם יוה"כ יבטל גזירת שלושים למרות שלא ישב שבעה בפועל?

תאריך: 
01/10/09 י"ג תשרי התש"ע
x

Audio Playlist