בנסיבות שאין זימון, האם רשאי להסתפק בשמיעת ברהמ"ז מפי זולתו?

האם יש קשר בין חובת הזימון היחודית דווקא לברהמ"ז שאחד מברך לכולם, למסלול עניית אמן ע"מ לצאת י"ח בשאר ברכות?

האם חובה על מי שסעד לברך בפני עצמו כשאין זימון או שגם בנסיבות אלו יוכל לסמוך על חברו המברך?

האם דין תפילת הציבור כדין הברכות או שיש לה דין יחודי שחייב להתפלל מלה במלה ולא לסמוך על הש"צ?

תאריך: 
13/10/09 כ"ה תשרי התש"ע
x

Audio Playlist