הרואה בית קברות ביום השבת האם מותר לברך "אשר יצר אתכם בדין..."?

נפטר קרובו ביום השבת, האם יברך בו ביום ברכת "דיין האמת" או שימתין עד למוצ"ש וישלב הברכה עם הקריעה?

האם שונות ברכות אלו כולל צידוק הדין משאר ברכות שבח והודאה?

האם חייב שיהיה קשר בין ברכות אלו לדינים הנוהגים באבילות?

תאריך: 
14/10/09 כ"ו תשרי התש"ע
x

Audio Playlist