דג שנפל לקדרת בשר, האם נאסרה התערובת לאכילה?

האם ישנו במקרה זה דין ביטול בשישים כמו בשאר איסורים למרות שמדובר בסכנה?

מדוע התעלם הרמב"ם, הפוסק והרופא, ממה שנאמר בגמ' שהאוכל בשר ודג ביחד יש לחשוש לסכנת חולי הצרעת?

האם יהודי תימן הקפידו להחליף כלים או לשטוף ידיהם בין אכילת הדג לאכילת הבשר?

תאריך: 
16/11/09 כ"ט חשון התש"ע
x

Audio Playlist