שתה יין בתוך הסעודה, סיים סעודתו ובא לשתות שוב יין טרם שברך ברהמ"ז, האם חייב לברך גם על שתיה זו?

מדוע שלא יפטור יין שבתוך הסעודה את היין שלאחר הסעודה והרי יין שלפני המזון פוטר היין שלאחר המזון?

הלכה היא שכל דבר שנמלך לחזור לאכול או לשתות חייב לברך מחדש, מה אם כן הבסיס של הפוטרים מברכה?

האם היעדים השונים של השתיה (לשם הקלת העיכול או לשם מסיבת השתיה) משפיעות גם על הפטור או החיוב בברכת הגפן?

תגיות: 
תאריך: 
23/11/09 ו' כסלו התש"ע
x

Audio Playlist