מה המשמעות ההלכתית של כיסוי ראש הכלה בהינומה? היש להסתייג מנוהג זה?

מה מקור המושג הינומה? האם שימשה כמרכיב מבדיל בין טקס נישואי הבתולה לנישואי הגרושה או האלמנה?

למה התכוונה המשנה כשאמרה "וראשה פרוע", האם חובת כיסוי ראש רק משלב הנישואין או כיסוי נוסף (צעיף) מעל לכובע?

אקט החופה מהו? האם משמש להבחנה בין הקידושין לנישואין המחייב גם נוכחות עדים אפילו ע"ח פגיעה בגדרי הצניעות?

תאריך: 
24/11/09 ז' כסלו התש"ע
x

Audio Playlist