מה עדיף, הדלקת נרות החנוכה בזמנה או במעמד המשפחה למרות שעבר זמנה?

מהם זמני הדלקת נר חנוכה עפ"י רבינו הרמב"ם ועפ"י מרן השו"ע?

האם ישנם מצבים שעפ"י ההלכה יורה לבני משפחתו להדליק בזמנה ולא יפסיק עיסוקו (לימוד תורה, זבן במכולת)?

כיצד ינהג מי שאין לו בן בית שידליק עליו נר חנוכה בביתו, האם רשאי להדליק גם ברכבו?

תגיות: 
תאריך: 
08/12/09 כ"א כסלו התש"ע
x

Audio Playlist