האם אבל מותר להשתתף בברית מילה בתוך שלושים או בשנים עשר חודש?

באילו תנאים חייב אפילו האבל לאחר השבעה להשתתף בשמחה?

היש הבדל בין שמחה שהיא עיקר המצווה לבין שמחה שהינה טפלה למצווה כמו ברית ופדיון הבן?

האם מותר לאבל בתוך השבעה להשתתף ב"שבע ברכות" כשאין מפעילים כלי שיר (מוסיקה) בארוע?

תאריך: 
24/12/09 ז' טבת התש"ע
x

Audio Playlist