דילוג לתוכן העיקרי

טס במטוס, האם חייב בברכת "הגומל" כאשר מגיע למחוז חפצו או רק כשחזר למקומו?

הרמב"ם פסק לחיוב הברכה להולכי דרכים מפני שמסתכנים לאור התנתקותם ממקום ישוב, האם ניתן להחיל הברכה גם לטסים לאור תופעות חטיפות המטוסים?
האם ברכת "הגומל" תלויה דווקא בזמן ובמרחק שהתרחק ממקום ישוב?
החונה במקומות ביניים עד שיגיע למחוז חפצו, האם יברך "הגומל" בכל אחת מחניות הביניים?