דילוג לתוכן העיקרי

מי שאינו יודע קרוא וכתוב, האם יוצא י"ח בשמיעת קרית שמע מאחרים?

הלכה היא שש"צ מוציא י"ח בתפילה את מי שאינו יודע, האם דין זה חל גם על קרית שמע?
האם יוצא ידי חובה קרית שמע אם שמע מאחד מהציבור החייב או שמתחייב לחזור מלה במלה מש"צ?