דילוג לתוכן העיקרי

האם יש איסור בצורת השתי וערב (צלב)?

מדוע לא חששו בתלמוד והפוסקים כמו הרמב"ם והשו"ע להשתמש במונח זה בתיאור הכשרת הכחל?
רבנים ואישים חשובים שקיבלו מהשלטונות צורה כזו לאות כבוד, האם נמנעו מלענוד אותם?
האם לאור זאת ניתן להקל באותם צורות המוטבעות על בגדים וכיו"ב?