דילוג לתוכן העיקרי

תפילה במנין פועלים אחר עלות השחר או תפילה ביחיד עם הנץ החמה, מה עדיף?

מהו זמנה של תפילת שחרית (תפילת העמידה) לכתחילה והאם זמן זה זהה לזמנה של מצוות קרית שמע?

באילו נסיבות ניתן להקדים את תפילת השחרית אף לכתחילה מיד לאחר עלות עמוד השחר?

ציבור שקבע זמני תפילה שגורם למצב של קרית שמע בדיעבד, כיצד ינהג היחיד אז?