האם מותר לשיר שירים חסידיים שיש בהם חזרות נשנות של שם ה'?

האם הכינוי של ה' "זה קלי" נחשב חירוף וגידוף?

אם כן, איזה היתר יש לחסידים לומר כינויים אלו בשיריהם?

כאשר יש ענין משיקולים מוזיקליים, עד כמה מותר לכפול פסוקים ובאילו נסיבות תותר הכפילות?

כיצד התייחס הגר"א לסילסולים והחזרות על המילים כמקובל ע"י החזנים האשכנזיים?

תאריך: 
09/02/10 כ"ה שבט התש"ע
x

Audio Playlist