דילוג לתוכן העיקרי

האם יש צורך לברך על הקינוחים שלאחר הסעודה תחילה וסוף גם בסעודות המוגשות מנות מנות?

הלכה תלמודית מוסכמת שדברים שלאחר הסעודה טעונין ברכה לפניהן ולאחריהן, כיצד מנמק השו"ע המנהג שלא לברך לאחריהן?

האם בסעודות באולמות או במסעדות שמקובל שהמלצרים מפנים כלים של המנות הקודמות, יחשב שלב הגשת הליפתנים כמשיכת יד מן הסעודה?

האם שיור הלחם על השולחן יכול לשמש כסימן לכאורה על רצונם של הסועדים להמשיך בסעודה עם הפת?