דילוג לתוכן העיקרי

מצוות בדיקת חמץ - בירורים בנושאי נוסח הברכה, ברכת שהחיינו וגדרי הפסק

בידוע הכלל שכל מצווה שעובר לעשייתה מברך אקב"ו ל...עשות. וא"כ היה צריך לברך לבער חמץ ולא על ביעור?

מדוע אין מברכים שהחיינו על מצווה זו של ביעור החמץ והרי היא נכללת לכאורה בכלל שכל מצווה שחוזרת על עצמה?

לאור הזמן המתמשך בביצוע מצוות הבדיקה, האם שיחה במהלך הבדיקה נחשבת להפסק?