כסף פרטי שנתערב בכספי צדקה שהופקדו, האם מותר להחזיר לבעלים מכספי צדקה אחרים?

עד כמה צריכה להיות רמת ההפרדה בין כסף פרטי לכספי צדקה?

באילו נסיבות ניתן יהיה להחזיר לבעלים את סכום כספם הפרטי מקופת הצדקה?

האם מותר על בסיס השערות בלבד למשוך מקופת הצדקה סכום ע"מ להחזירו לבעליו?

תאריך: 
14/04/10 ל' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist