מי שצלה כבד עוף ולא חתכו שתי וערב לפני כן, האם יאסר הכבד לאכילה?

מהי גישת הרמ"א לגבי הכשר הכבד לצלי, היש לחתכו משום דם בסימפונות?

כיצד יכשיר הכבד, לפי הרמב"ם, ומדוע השמיט רבינו את שנאמר בגמרא על הצורך בחיתוך שתי וערב?

היש הבדל בדין בשר שנצלה לאכלו כצלי לבין דין בשר שנצלה כשלב לפני בישולו?

תאריך: 
25/04/10 י"א אייר התש"ע
x

Audio Playlist