בשר מתובל המיועד לצליה, היש לחשוש לאיסור דם על התבלין או המלח?

האם הכלל שהאש שואבת את הדם חל גם על התבלין שעל הבשר ולא יאסר משום דם?

היש חובה לשטוף את המלח או התבלינים מהבשר לאחר צליתו?

כאשר שהה הבשר בתבלין זמן מסויים, היש לחשוש שדינו כבוש כמבושל בדמו?

תאריך: 
26/04/10 י"ב אייר התש"ע
x

Audio Playlist