דילוג לתוכן העיקרי

כהן נער שהצטרף לכהן מבוגר לנשיאת כפיים, האם רשאי ש"צ לומר: 'כהנים'?

מי אומר 'כהנים' האם הש"צ או אחר ע"מ שלא יהיה הפסק בתפילת הש"צ?

האם רשאי כהן נער לישא כפיו יחידי או רק בהצטרפות לכהנים בוגרים בתורת חינוך?

אם אמירת כהנים הינה מדאורייתא ("אמור להם") האם רשאי להזמין את הפטור או את מי שאינו רשאי לשאת כפיו?